HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Jövőképünk egyházunkról

FRISSÍTÉS: Sajnálatos, tőlünk független körülmények miatt változtatnunk kellett az Országos Értekezletünk helyszínén: A Nagyvárad Olaszi Gyülekezet jóvoltából a Lorántffy Zsuzsánna Református Egyházi Központ (Libertatii 4o) és az Olaszi templom (Libertatii … olvasásának folytatása

2015-02-27 · Hozzászólás

Bogárdi Szabó István lett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a … olvasásának folytatása

2015-02-26 · Hozzászólás

Diakónia Keresztyén Alapítvány – Nagyváradi Fiókszervezet

Alább letölthetőek a bemutatók:   Bemutató – Diakónia Keresztyén Alapítvány   Roma gyermekprogramok

2015-02-25 · Hozzászólás

Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok

Belfastban ülésezett a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai regionális bizottsága 2015. február 19–20-án. A mintegy negyven résztvevő 27 tagegyházat és európai társszervezetet képviselt az európai reformátusság évi rendes közgyűlésén. A … olvasásának folytatása

2015-02-24 · Hozzászólás

Lámpás Alapítvány

Letölthető bemutató anyag AZ EMBERKERESKEDELEM MEGELŐZÉSE Az emberekereskedelem napjainkban egyre égetőbb problémává válik, hiszen a nagy munkanélküliség, az alacsony fizetések, és a rossz élet- és munkakörülmények miatt egyre többen szeretnének … olvasásának folytatása

2015-02-24 · Hozzászólás

Körlevél a vallásoktatás tárgyában

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak székhelyén Nagytiszteletű Esperes Úr! Ezúton felkérjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagytiszteletű Espereseit, Lelkipásztorait, Presbitereit és az iskolai vallásoktatásban tevékenykedő Pedagógusokat, hogy levelünkben közölt információkat a rendelkezésre álló … olvasásának folytatása

2015-02-19 · Hozzászólás

Izraeli kirándulás – Lehet csatlakozni!

Gáti Tibor Szatmárnémetiből származó teológustól megtudtuk, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős hallgatói tanulmányutat szerveznek Izraelbe. Hagyománnyá vált, hogy a teológiai képzés végén a hallgatók megszerveznek egy nagyobb volumenű … olvasásának folytatása

2015-02-16 · Hozzászólás

Pályázati felhívás – Köröstárkány

A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett, a Fekete-körös partján, Belényestől 5 km-re található 900 lelket számláló Köröstárkányi Református Egyházközség pályázatot hirdet a (lemondással) megüresedett lelkészi állásra. A gyülekezet biztosítja a lelkésznek … olvasásának folytatása

2015-02-10 · 4 hozzászólás

FELHÍVÁS – MAGYARKÉC

“…a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen!” (2Kor 8, 14). A magyarkéci parókiát ért … olvasásának folytatása

2015-02-09 · 2 hozzászólás

Zsuzsanna Bál – jótékonysági rendezvény

Időpont: 2015. február 13. A bál helyszíne: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának Díszterme. A részvételi díj 120 lej/fő. A Zsuzsanna bál a Királyhágómelléki Református Egyházkerület rangos rendezvénye, amely nem önmagára néz, hanem arra a közösségre, … olvasásának folytatása

2015-02-05 · Hozzászólás

Gustav Adolf Werk – pályázati űrlap

Tisztelt Szolgatársak! Csatolva találhatjuk a 2016. GAW pályázati űrlapot. Az űrlap mellett szükséges négy csatolmány: 1 csatolmány. Az intézmény, gyülekezet leírása, gazdasági, szociális helyzete, más felekezetekkel való kapcsolata. 2 csatolmány. … olvasásának folytatása

2015-02-02 · Hozzászólás

Lelkipásztor továbbképzés 2015

Tisztelt Szolgatársak! Néhány gyakorlati kérdésre hívnám fel a figyelmet, ami a Királyhágómelléki Egyházkerület területén megszervezendő lelkésztovábbképzésre tekint. Amint az a továbbképző idei füzetében olvasható, mindegyik képzés egy bizonyos kreditpont megszerzésével … olvasásának folytatása

2015-02-02 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 161 363 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16