HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Karácsonyi pásztorlevél ::: Christmas greetings ::: Scrisoare pastorală de Crăciun

Jövendő javak főpapja 

   „Krisztus pedig, mint jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem ebből a világból való.” (Zsid.9,11)

Kedves Testvéreim!

              A Zsidókhoz írt levél idézett versében nyilvánvaló karácsonyi üzenet hangzik. Krisztus megjelent, közöttünk van, velünk él! A betlehemi kicsi gyermek, mint Isten megjelent egyszülött Fia, akkor, és napjainkban is, többeket elgondolkoztat, sőt vannak, akiket megbotránkoztat. Az ószövetséget felcserélő újról elmondjuk, hogy a mélységből való kiút, a sötétségből való szabadulás, vagy a tehetetlen ember új esélye, és Isten minden értelmet meghaladó kegyelmes irgalma. Ahhoz, hogy a jövendő javak értékének érkezését, a mélység sötétjében haldokló embert megújító szeretetet megértsük, őszintén kell magunkról és a változtatás reménységét éltető Istenről beszélnünk.
             A Zsidókhoz írt levél kendőzetlenül beszél az ószövetségi ember istentiszteletének „árnyékos” oldaláról. Ezek a papok mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt: „Vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked” (2Móz.25,40), (Zsid.8,5). Isten pontosan megadta a mintát, amit Mózes hűségesen el is készített. Ezzel minden megvolt, hogy a föld porából a nép a menny felé forduljon. Isten nem ereszkedett alá, ennek ellenére az ember, bár tükör által homályosan, és mégis félreérthetetlenül tisztelhette, szolgálhatta volna Őt. Ebből az „árnyékos” istentiszteletből egyedül az ember folytonos romlása miatt lett bálványimádás, istenkáromlás és teljes sötétség. Az embert semmi és sohasem menthette volna fel bűne alól, amivel a mintakövető ószövetségi istentisztelettől elhajlott, hanem csak Jézus Krisztus főpapsága általi újszövetség, a benne megújuló ember és megújított szolgálat.
            Karácsony ünnepén elmélkedésünk lelki hozadéka akkor lesz teljes, ha mi is szembe tudunk nézni elődeink általunk is elkövetett hibáival, mert így a régi ószövetségi mintakövető istentisztelet értékének elismerése alapja lehet az új istentisztelet csodáinak felismeréséhez, és az új életforma elfogadásához. Kálvin János gondolatmenetét követve, az ószövetségi istentisztelet három dolog miatt volt lényeges. Először, mert egyértelműen a mennyei világot tárta a nép elé, és az emberek helyzetét. Másodszor, mert nem lehet az istentisztelet emberi ötlet, törekvés, hanem szigorúan mennyből érkező rendelet. Harmadszor, minden Krisztusra tekint az istentiszteleten, de minden istenkáromlás, ha vigyázatlanul idegen elemek, hamis minták, vagy álságos szokások vegyülnek Isten ügyéhez. Az újszövetségi istentisztelet olyan életforma, mely folyamatosan táplálkozik Isten kijelentéseiből, a Szentírás teljességéből, és olyan magatartásforma, mely igyekszik vigyázni a mennyei mintára.
   Krisztus Jézus megszületett! Kilépett az árnyékból, hogy népét a halálos sötétségből kivezesse. Az első karácsony folyamatosan történik, mert Krisztus folytonosan közeledik, és állandóan küzd a világ által visszacsábított sötétséggel. Minden idegszálunkkal érzékelnünk kell, hogy mennyire fontos mindent megbecsülni, ami Istentől van, mert ezt akarja ma is a sátán a kezünkből, szívünkből kiütni. Vigyáznunk kell a Bibliára, mert ameddig azon vitatkozunk, hogy melyik szövetség az igazi, addig szentnek álcázott iratokat nyomnak a kezünkbe. Ameddig szülőföldünk birtokjogán kelünk ölre, addig messziről jövők foglalják el azt. Ameddig meg nem született gyermekeink örökségét egy, két utódra hagynánk, arra ébredünk, hogy a birtoklevelet másoknak állították ki. Folytathatjuk az istenkáromlás sötétséget gerjesztő példáit, melyek részesei és áldozatai is lehetünk. Krisztus megszületett, mint követendő példa, Aki mintát hozott a mennyből a földre, mint „nagyobb és tökéletesebb sátoron át”, hogy könnyebben tájékozódjunk.
   Jövendő javak főpapja született a világra! Adjunk érte hálát, ünnepeljük Őt teljes szívvel és lélekkel! A Királyhágómelléken is legyen áldásos a karácsony Isten dicsősége mellett minden jó akaratú embernek.
 
Nagyvárad, 2015. karácsonyán
A békesség kötelékében!
Csűry István
püspök

christ

 

Christmas Greetings 

“But now Christ has come as the high priest of the good things to come. He passed through the greater and more perfect tent not made with hands, that is, not of this creation…” (Hebrews 9:11)

Dear Sisters and Brothers,

 The above quoted verse is a Christmas message: Christ has come; He is with us, He lives in us! The new-born Bethlehem Child, as the Son of God, brings wonder and joy to many people, while others reject Him and are even offended by Him. However, the New Covenant offers a path that leads believers out of darkness, from the depths of our sin. It is a new chance for us, as weak human beings, to witness the power of God’s grace and His great mercy, which is beyond our understanding.

The Book of Hebrews bluntly speaks about the “shaded” side of worship by Old Covenant people. Old Covenant priests observed the rituals, utilizing the objects and ornaments that God described to Moses, which were created, according to His prescribed patterns for the sanctuary: “Now be sure to make them according to the pattern you were shown on the mountain” (Exodus 25:40).

Our human condition can easily lead us into darkness, when we fall prey to idolatry, blasphemy, and all forms of evil. As the Old Covenant people turned away from God, they rejected Him. They abandoned the commanded patterns of worship. However, in the New Covenant, the high priesthood of Jesus Christ releases us from our sins, by His sanctification.

At Christmas, we should acknowledge our mistakes -both known and unknown-, which our fore-fathers also committed. Further, we must obey the heavenly patterns of worship. Indeed, by respecting and honouring the Old Covenant, we can worship and bring into being the New Covenant, which promises us blessings and miracles, through New Covenant worship. By “living” the New Covenant, we can enjoy a “lifestyle” that assures us of God’s promises, in His Holy Scriptures.

Christ was born! He stepped out of the “shade” to lead His people out of deadly darkness. We must appreciate and keep the God’s precious promises, because Satan is always ready to wrestle them from our hearts (John 10:10).

The high priest of the good things to come was born! Hallelujah!

May God bless this Christmas celebration! And the goodwill of His people!

Advent 2015

István Csűry bishop

(Fordította/translated by Antal János)

7814_3432_4ce3b2853eded__1_

Preot al bunurilor viitoare

– Scrisoare pastorală de Crăciun –

 

Însă atunci când Cristos, ca Mare Preot al lucrurilor bune care au venit, a intrat în cortul mai mare şi perfect care nu este făcut de mâini – adică nu este parte a acestei creaţii (Evrei 9:11)

Dragilor Fraţi în Iisus-Hristos,

În versetul citat din Epistola către evrei ni se adresează un mesaj de Crăciun. Hristos a apărut, este printre noi, trăieşte cu noi. Pruncul din Betlehem, adică primul născut Fiu al lui Dumnezeu, a pus pe gânduri multă lume, atunci ca şi în zilele noastre. Testamentul cel nou, spre deosebire de cel vechi, ne convinge că există ieşire din adâncuri, există eliberare din întuneric şi că se deschide o nouă şansă pentru omul neputincios, datorită harului dumnezeiesc care se află deasupra oricărei raţiuni umane. Ca să înţelegem valorile bunurilor care vor sosi şi esenţa iubirii înnoitoare faţă de omul muribund, trebuie să vorbim cu sinceritate despre noi înşine şi despre speranţa dumnezeiască a schimbării omului .

Epistola către evrei ne vorbeşte în mod direct despre faţa „umbrită” a  omului Vechiului Testament. Preoţii aceia sunt slujitori ai chipurilor şi umbrelor lucrurilor cereşti, aşa cum le poruncise Moise în momentul în care vroia să construiască cortul. Căci i-a spus:  „Vezi să faci acestea toate după modelul ce ţi s-a arătat în munte”) 2 Moise 25,4,), Ei fac o slujba, care este chipul si umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea sa facă Cortul: “Ia seama”, i s-a zis, “să faci totul după chipul care ti-a fost arătat pe munte.”(Evreii 8,5). Dumnezeu a dat modelul, iar Moise a procedat ca atare. Totul era dat poporului să se ridice din praful pământesc către cer. Şi totuşi, omul L-a cinstit şi L-a slujit pe Bunul Dumnezeu după felul său: din această cinstire „umbrită” s-a născut idolatrizare, sacrilegiu şi beznă totală. Nimic nu l-ar fi putut salva pe om de povara păcatului de a se fi îndepărtat de Dumnezeu, numai şi numai noul testament preoţesc al lui Iisus Hristos, care întegrează omul nou şi slujba cea nouă.

Cu ocazia Crăciunului trebuie ca şi noi să privim faţă în faţă greşelile comise de strămoşii noştri şi de noi înşine, căci astfel, prin recunoaşterea valorii slujbei din Vechiul Testament putem pune bazele miraculoase ale noii slujbe şi a noului mod de a trăi. Urmându-l pe Jean Calvin slujba cea veche este importantă din trei motive: ea arată poporului împărăţia cerească, ea nu este o idee oarecare a omului, ci o rânduială strictă a cerului; şi ea îl are în vedere întotdeauna pe Hristos. Dar totul devine sacrilegiu în momentul în care este molipsit de elemente străine, de modele sau obiceiuri false. În schimb, slujba care este conformă cu noul Testament îşi trage seva din Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Biblia, în totalitatea ei.

S-a născut Mesia! A ieşit din umbră ca să-şi conducă pe ai săi din bezna mortală.  Primul Crăciun este un proces continuu, căci  Hristos se luptă în continuare  cu ademenirea întunericului. Trebuie să ne dăm seama cât este de important să cinstim şi să păstrăm tot ce vine de la Bunul Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de Biblie, căci în timp ce ne luptăm între noi pentru  a stabili care din cele două testamente  este cel adevărat, poate alţii ne vând alte aşa-zise scripturi sfinte. În timp ce ne certăm pentru prioritatea pământului natal, vin alţii de pe alte meleaguri şi ni-l ocupă. Atâta timp cât nu avem unul, sau doi copii care să moştenească pentru avuţia noastră, ne trezim că titlul de proprietate se completează pentru alţii. Şi am putea continua…

Dar s-a născut Mesia! Şi el poate da exemplu căci ne-a adus model din împărăţia cerului „printr-un cort mai mare şi perfect” ca să ne putem orienta.

S-a născut Preotul bunurilor viitoare. Să fim recunoscători, să-L sărbătorim pe El din toată inima şi din tot sufletul!

Oradea, la Crăciunul anului 2015-12-16

Sub legământul păcii:

Csűry István episcop

(Traducere: Tolnay István)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Alapinformációk

This entry was posted on 2015-12-17 by in Hírek, Pásztorlevél.

Navigáció

Az oldalt látogatók:

  • 161 363 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16
%d blogger ezt szereti: