HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért

Hegyközcsatárban, vasárnap délután tartották a Nők Ökumenikus Világimanapját, ahol közösen imádkozott az egész gyülekezet a Fülöp-szigeti nőkért. Szerző: Tóth Zsigmond Hegyközcsatár község keresztyén közössége vasárnap délután, 2017. március 5-én, tartotta … olvasásának folytatása

2017-03-07 · Hozzászólás

A Harangszó márciusi első számából (5)

Hiszek, Uram! ::: Örökkévaló kőszikla ::: A hit teljessége: legyen meg a Te akaratod! ::: Tokár Sándor: Mi az igaz hit? ::: Ghitea-Szabó József Levente: Hiszek a testvérben ::: Ismerkedés … olvasásának folytatása

2017-03-03 · Hozzászólás

Egységünnep lesz Nagyváradon

Május 20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ad otthont a nagyváradi várban a Református Egység Fesztiválnak. A nagyszabású rendezvény jelmondata Náhum próféta intése: „Őrizd a várat!” (Náhum 2,1). A reformáció 500. … olvasásának folytatása

2017-03-02 · Hozzászólás

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI ÉS AZ EGYKORI TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETEK TÉRKÉPEI

<<<Megrendelhető térképek>>> Az 1921. évi megalakulása óta első ízben készült a KREK-ről részletes térkép. A szilágysomlyói és a zilahi kivételével 1921-ig mindvégig a Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozó egyházmegyéink az 1912-ben … olvasásának folytatása

2017-02-23 · Hozzászólás

Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők

Mályiban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége, a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület. A kétnapos tanácskozáson többek között az idei programok előkészületeiről és a részegyházak életét … olvasásának folytatása

2017-02-21 · Hozzászólás

A Harangszó második februári számából (4/2017)

Tokár Sándor: Révület és látomás a Bibliában ::: Szóról szóra ::: Kutassátok az Írásokat! ::: Amikor a léc magasan van ::: Csomay Árpád: „Használjuk” a Bibliát? ::: Ghitea-Szabó József Levente: … olvasásának folytatása

2017-02-16 · Hozzászólás

Megrendelhető banner és emléktábla – 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ

BANNER 60×200 cm, színes, digitálisan nyomtatott fényes, vízálló  (250g/m2) – 100 lej RÉZ EMLÉKTÁBLA  (25 cm, réztáblára maratott betűkkel) – 250 lej

2017-02-16 · Hozzászólás

500 ÉVES A REFORMÁCIÓ -megrendelhető zászlók

Megrendelhető zászlók és hozzávaló tartórudak: Egyoldalas színes nyomtatott zászló 100 x 140 cm, digitálisan nyomtatott fényes, vízálló  (250g/m2), arany zsinór szegély, 3 arany bojt – 165 lej Fa zászlótartó rúd … olvasásának folytatása

2017-02-09 · Hozzászólás

A Harangszó februári első számából (2017/3)

A tartalomból: Testté lett ige ::: Isten kezének mértéke, a kánon ::: Az élet istentisztelete ::: A Szentírás kánonjának kialakulása ::: Biblia becsben ::: Érted-e, amit olvasol? ::: Milyen a … olvasásának folytatása

2017-02-02 · Hozzászólás

A reformációi emlékév református megnyitója

Ünnepi istentisztelettel, egész napos programmal várják a résztvevőket január 31-én Debrecenbe, a Magyar Református Egyház jubileumi évének központi megnyitójára. Ekkor érkezik a cívisvárosba a Német Protestáns Egyház reformációi karavánja is, … olvasásának folytatása

2017-01-30 · Hozzászólás

Teljesen felújíthatják az ákosi műemlék templomot

kronika.ro Több műemlék templom teljes felújítására nyújtott be pályázatot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) – írja a Krónika. A határ menti középkori templomok újabb értékes darabjai újulhatnak meg a jövőben, … olvasásának folytatása

2017-01-29 · 1 hozzászólás

A Magyar Kultúra Napján Budapest Szatmárra figyelt

A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők elismerésére 1998. szeptemberében hívta életre. A kuratórium döntését az 1999. január 22-én elsőként elismert … olvasásának folytatása

2017-01-27 · Hozzászólás

A Harangszó második januári számából (2/2017)

A tartalomból: A református címer jelképei ::: Magam vagyok ::: Egyedül Jézus az alap ::: MINDENNAPI TEOLÓGIÁNK: A református alapok fontossága ::: Áss mélyebbre! ::: Ki a vagány? ::: A … olvasásának folytatása

2017-01-17 · Hozzászólás

A Nőszövetség elnökségi találkozója Biharfélegyházán

A Bihari Református Egyházmegye Nőszövetsége Biharfélegyházán tartotta meg az év eleji egyházmegyei elnökségi találkozóját 2017. január 14-én, szombat délelőtt, a „Váry Margit” Nőszövetség vendéglátásában. A nagy hó, télies időjárás, síkos út … olvasásának folytatása

2017-01-17 · Hozzászólás

Imaheti füzet 2017

Letölthető PDF füzet: imahet_2017 BEVEZETÉS A 2017-ES IMAHÉT TÉMÁJÁBA Kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket (2 Kor 5,14–20) Németország: A lutheri reformáció földje Luther Márton 1517-ben nyilvánossá tette 95 tételét, amely- … olvasásának folytatása

2017-01-11 · Hozzászólás

A Harangszó januári első számából (1/2017)

A tartalomból: Reformátusok, járjatok! ::: A protestantizmus evangéliumi gyökerei ::: Mit is jelent a sákramentum? ::: A legfontosabb protestáns hitvallások ::: Fogd meg a kezemet! Egyházmegyei kórustalálkozó Koltón ::: Kántorok … olvasásának folytatása

2017-01-09 · Hozzászólás

Mennyei látás karácsonykor

Csűry István püspök karácsonyi pásztorlevele „Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.” (Péld 29,18) Karácsony azért lehet a keresztyének kitüntetett ünnepe, mert az addig … olvasásának folytatása

2016-12-15 · Hozzászólás

A Harangszó karácsonyi számából (23-24)

A tartalomból: Miért lett Isten emberré?::: Jogos ítélet, jogszerű kegyelem ::: Beszéljünk erről is ::: Akik önmaguk foglyai – az autizmus mint korjelenség ::: Hogy lehet gyászolva ünnepre készülni? ::: … olvasásának folytatása

2016-12-12 · Hozzászólás

Karácsonyi körlevél

„Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2b) Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink! Karácsony ünnepének áldott összegyűjtő, egységbe hívó hatása van. Összegyűjti a családot, egybegyűjti a … olvasásának folytatása

2016-12-07 · Hozzászólás

Körlevél

Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkipásztori Hivatalai részére Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérek! Tisztelt Szolgatársak! Az elmúlt időszak politikai csatározásai világossá tették, hogy huszonhét évvel a forradalom után még mindig éberen kell figyelnünk a … olvasásának folytatása

2016-12-03 · Hozzászólás

A Harangszó novemberi második számából (22)

A tartalomból: Gyakorlati ökumené; Hamis egység vagy őszinte ellentét?; Tanuld meg, a gyűlölet elvakít!; Tanuljunk Jézus lábainál!; Az ökumené teológiája; Az ökumenikus mozgalom kudarca; A hit iskolája – az élet … olvasásának folytatása

2016-11-16 · Hozzászólás

Debrecenben tanácskozott a Generális Konvent elnöksége

A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület november 8-9-én a megújult Debreceni Református Kollégiumban tartotta ülését, melynek kiemelt témája a jövőre esedékes reformációi jubileumi emlékév rendezvényeinek … olvasásának folytatása

2016-11-14 · Hozzászólás

PÁLYÁZAT

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala pályázatot hirdet a kebelébe tartozó Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatói és aligazgatói tisztségeihez szükséges egyházi ajánlás megszerzésére. A pályázat során megszerezhető egyházi ajánlólevél az oktatási … olvasásának folytatása

2016-11-11 · Hozzászólás

Könyvajánló – Magyar Református Korálkönyv

A Magyar Református Énekeskönyv megjelenésének 20. évfordulóján, a Reformáció 500 éves jubileumához közeledve egy olyan kiadvány jelent meg a közelmúltban, mely egyházkerületünk történetében egyedülálló, hiszen a gyülekezeti éneklés kíséretére szerkesztett … olvasásának folytatása

2016-11-03 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 107,151 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16