HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Kárpát-medencei Imanap

2021-10-18 · Hozzászólás

Élő közvetítés az ünnepi istentiszteletről

Holnap, szeptember 18-án 11 órától élőben közvetítjük az istentiszteletet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának udvaráról a KRE Facebook oldalán. https://www.facebook.com/kiralyhagomellek

2021-09-17 · Hozzászólás

Hármas könyvbemutatóval kezdődött egyházkerületünk centenáriumi ünnepe

2021. szeptember 17-én, pénteken kezdődött a KRE 100 – százéves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület konferencia az egyházkerület székházának tanácstermében. A következő köteteket ismerhették meg az érdeklődők: “Uraim! Sursum corda! Fel … olvasásának folytatása

2021-09-17 · Hozzászólás

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület centenáriumi ünnepségének programja

2021-09-15 · Hozzászólás

Elhunyt dr. Molnár János professzor

2021-09-12 · Hozzászólás

A székelyhídi Hajnalcsillag Református Óvoda és Bölcsőde

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Péld. 22, 6 Történelmi esemény valósult meg a székelyhídi református egyház és a felnövekvő nemzedék … olvasásának folytatása

2021-07-22 · Hozzászólás

Pályázati felhívás – iskolalelkészi állás

ZILAHI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA                                 SZILÁGYSOMLYÓI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA                                                                                        PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Zilahi … olvasásának folytatása

2021-07-16 · Hozzászólás

A 2021 őszi presbiterválasztások ütemtervezete

1. Augusztus 29. (Új kenyér ünnepe) – A jelölő közgyűlés első ízben való kihirdetése 2. Szeptember 5. – A jelölő közgyűlés másodízben való kihirdetése, az ügyintéző bizottságok megválasztása 3. Szeptember 12. – Jelölő … olvasásának folytatása

2021-07-06 · Hozzászólás

XV. Kántorképző Tanfolyam

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Kántorképző Tanfolyamot szervez 2021. július 19 – augusztus 7. között. Jelentkezhetnek 12 évet betöltött fiatalok, illetve felnőttek, felső korhatár nélkül. A tanfolyam Nagyváradon, a PKE zenetanszékén, … olvasásának folytatása

2021-06-14 · Hozzászólás

Ünnepi istentisztelet és könyvbemutató Nagyvárad-Olasziban

Vasárnap délelőtt, 2021. május 30-án a Nagyvárad-Olaszi református templomban Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke mutatta be egyházkerületünk elöljárójának, Csűry István püspöknek a könyvét, amely A békesség kötelékében címmel a tavalyi … olvasásának folytatása

2021-05-30 · Hozzászólás

Pályázati felhívás

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületbe, azon belül az Aradi Református Egyházmegyébe kebelezett, 338 lelket (németszentpéteri szórvánnyal együtt) számláló Arad-Mosóczi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a nyugdíjazás által megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. … olvasásának folytatása

2021-05-25 · Hozzászólás

PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL

Szentlélek örömével fogadott Ige „… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz1,3) … olvasásának folytatása

2021-05-19 · Hozzászólás

Kalandra fel!

Kis ízelítő az idei egyházkerületi gyermekmissziós programból – videó https://www.dropbox.com/s/g4rh83hw5ihfuju/Kalandra.m4v?dl=0

2021-05-18 · Hozzászólás

A Harangszó májusi dupla számából (9-10)

Hit a megmaradásban ::: Döntögessünk tabukat! ::: Az özvegy árbóc ::: Fogadalom, és ami mögötte van ::: Mivel vagy megkeresztelve? ::: A református keresztyén ember ::: Kik is vagyunk mi … olvasásának folytatása

2021-04-16 · Hozzászólás

Pályázat – Kismajtény

A Nagykárolyi Református Egyházmegyéhez tartozó Kismajtényi Református Egyházközség  Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.  Lélekszám: 282, a gyülekezet nem minősített. Temploma: jó állapotban, fűtött. Lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba (mindez felújítva és fakazános … olvasásának folytatása

2021-04-14 · Hozzászólás

A Harangszó áprilisi számából (7-8)

Szükség van-e mártírokra az egyházban? ::: Győztes áldozat ::: Ítélet e világ felett – Húsvéti pásztorlevél ::: István vértanú – út a mártírság felé ::: Jézus tekintete Péteren – a … olvasásának folytatása

2021-03-26 · Hozzászólás

Ítélet e világ felett

Húsvéti pásztorlevél 2021 (Magyar – Román – Angol) „Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok … olvasásának folytatása

2021-03-23 · Hozzászólás

Harangszó – márciusi dupla szám

A tartalomból: Szeresd az Urat!::: Lángoló szeretet::: Kezdd szeretettel!::: „Szeressétek ellenségeiteket!”:::Szeretet a Biblia nyelvén::: „Erkölcsi határvédelemre lesz szüksége a világnak”::: Egy „csodavilág emlékfoszlányai”::: A rajongás::: Milyen hatással van a világjárvány … olvasásának folytatása

2021-03-08 · Hozzászólás

Lelkésztovábbképzés 2021

2021-02-17 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nagybányai Református Egyházmegyébe kebelezett Apahegyi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatott hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint: -lélekszám: 133 -temploma fűtött, felújított állapotban -lelkészi lakás: 3 szoba, előszoba, … olvasásának folytatása

2021-01-13 · Hozzászólás

Meggyógyítom

„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer.33,6) Szeretett testvéreim Krisztus Jézusban! Vannak tragikus korszakok, amikor Isten kegyelme és … olvasásának folytatása

2021-01-07 · Hozzászólás

Karácsonyi pásztorlevél

(Magyar/ English / Română) „Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra … olvasásának folytatása

2020-12-21 · Hozzászólás

Háziidősgondozói szolgálat

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókjának háziidősgondozói szolgálata a 2020-as évben több mint 80 időst látott el. Nyolc szakképzett háziidősgondozó napi vagy heti rendszeres látogatások során különböző szolgáltatásokkal tette könnyebbé, … olvasásának folytatása

2020-12-18 · Hozzászólás

Áder János köztársasági elnök levele Csűry István püspökhöz

Magyarország Köztársasági Elnöke Csűry István püspök úrnak Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad Főtiszteletű Püspök úr! Advent idején – immáron sok éves hagyományunk szerint – közös asztalnál osztottuk meg gondolatainkat egymással a … olvasásának folytatása

2020-12-10 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 171 139 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16