HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Előkészületben: dr. Hermán M. János – Erőtlenség által

„A Szentlélek munkája politikailag megfoghatatlan” Hermán M. János e kötet megírása, a felszínre hozott értékes adathalmaz megelevenítése és megszerkesztése által ismételten bebizonyítja alkotásra szomjúzó, szellemiekben (is) örökmozgó természetét. A szerző … olvasásának folytatása

2018-05-16 · Hozzászólás

PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL 2018

Jöjj teremtő Lélek! A régiekkel mondott pünkösdi fohászt sohasem szabad múlt időben ismételni. Egyéni és közösségi életünk egyaránt rászorul az állandó és folyamatos, valamint a jövendőre is biztosított Lélek-jelenlétre. Ha … olvasásának folytatása

2018-05-16 · Hozzászólás

Pályázati felhívás

A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett 530 lelket számláló, minősített, Örvéndi Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra. A gyülekezet besorolás szerinti fizetést, lakható 3 szobás, központi fűtéses parókiát, valamint … olvasásának folytatása

2018-05-15 · Hozzászólás

Könyvek a bihari reformáció történetéből

A Varadinum-hetek utolsó előtti napján két könyv bemutatójára várják az érdeklődőket a Partiumi Keresztény Egyetem Teleki utcai székházának Bartók termébe. A május 12-én, szombaton, 18 órakor kezdődő rendezvény Csűry István … olvasásának folytatása

2018-05-09 · Hozzászólás

ÖNKÉNTES TOBORZÁS

a “Voluntary Service in a Mission” projektbe, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonába (Európai Önkéntes Szolgálat) Két fő önkéntest keresünk 1 évrea “Voluntary Service in a … olvasásának folytatása

2018-05-07 · Hozzászólás

Köszönet – Minority SafePack

    Ft. Csűry István püspök részére Főtiszteletű Püspök úr! Egyértelmű siker a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési kampánya. Európában több mint 1.2 millió, itthon több mint 300 ezer … olvasásának folytatása

2018-04-20 · Hozzászólás

Budapesten találkoznak Európa reformátusai

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/15011/ 2006 után újra hazánk ad otthont az európai református egyházvezetők tanácskozásának. A héten zajló regionális találkozón részt vesz Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének (REV) elnöke is. A világszerte 110 … olvasásának folytatása

2018-04-11 · Hozzászólás

Húsvéti pásztorlevél

HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL Isten lámpása a Bárány „Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány” (Jel 21,2). Szeretett ünneplő … olvasásának folytatása

2018-03-26 · Hozzászólás

Húsvéti körlevél

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára Ünneplő Gyülekezet!Kedves Testvéreink! Húsvét ünnepe alkalmából a Kárpát-medencei magyar reformátusság egész közössége nevében szeretettel köszöntjük minden kedves testvérünket Péter apostol … olvasásának folytatása

2018-03-21 · Hozzászólás

Egyházkerületünk kiadásában megjelent könyvek

Pataki István: Mintha vízen járnék Versek “egyszerre vagy a fény s az árnyék én mintha vízen járnék”   Ára: 10 lej     Szabó Ferenc: Könnyű írás az életemről Önéletrajz “A … olvasásának folytatása

2018-03-13 · Hozzászólás

MEGHÍVÓ – Válts irányt! IKE Fesztivál

Az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége (IKE) idén negyedik alkalommal szervezi meg a Válts irányt! IKE Fesztivált. Az IKE Fesztiválra 2018. augusztus 14–18. között kerül sor a Nagyenyedi Bethlen Gábor … olvasásának folytatása

2018-02-08 · Hozzászólás

Gondolatok a vallási toleranciáról

A Tordán elfogadott vallásbéke 450. évfordulója és az ökumenikus imahét alkalmából arról kérdeztük a különböző egyházak vezetőit, mit is jelent a vallásbéke és a vallási tolerancia a 21. században. forrás: http://reformatus.hu/mutat/14705/ … olvasásának folytatása

2018-01-30 · Hozzászólás

Lelkésztovábbképző programfüzet 2018

Letölthető füzet A 2014-ben újjászervezett továbbképzési rendszer első ötéves ciklusa a végéhez közeledik. A kezdeti nehézségek ellenére mostanra kialakult egy többnyire kiszámítható rend. Mivel újszerű kezdeményezésről van szó – legalábbis … olvasásának folytatása

2018-01-30 · Hozzászólás

Gyászjelentés

“Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.”  János … olvasásának folytatása

2018-01-13 · Hozzászólás

A vallásszabadság 450 éves évfordulóját ünneplik Erdélyben

Forrás: http://www.reformatus.hu/mutat/14597/ „Az eszméknek nincs nemzetisége vagy felekezete, bár a vallásszabadság ünnepe egyházunkhoz kötődik, nem birtoka azoknak, akik elkezdték” – fogalmazott Kovács István unitárius közügyigazgató, a vallásszabadságot elfogadó határozat és a … olvasásának folytatása

2018-01-10 · Hozzászólás

“Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor … olvasásának folytatása

2018-01-10 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Albis

Az Érmelléki Református Egyházmegyébe kebelezett Albisi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra. Lélekszám: 625. (Minősített gyülekezet). Temploma: műemlék, felújított, az orgona jó állapotban van Lelkészi lakás: 3 … olvasásának folytatása

2018-01-09 · Hozzászólás

Karácsonyi körlevél

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „…mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez … olvasásának folytatása

2017-12-22 · Hozzászólás

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztori közösségét megrendítette VERES KOVÁCS ATTILA néhai főjegyző, nagyvárad-olaszi lelkipásztor váratlan halála. Az Egyházkerület és Nagyvárad központi gyülekezetének lelkipásztoraként és a rendszerváltozás utáni első püspökhelyettesként, – … olvasásának folytatása

2017-12-20 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nagybányai Református Egyházmegyébe kebelezett Sülelmedi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatott hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint: -az anyaegyházközség lélekszám: 113 lélek, felújított templommal – Szamoscikó leányegyházközség 65 … olvasásának folytatása

2017-12-12 · Hozzászólás

Karácsonyi pásztorlevél

Ünnepünk napján Szeretett karácsonyi gyülekezet! Kedves Testvéreim! A reformáció 500. emlékévében karácsonyhoz érkezve kérdések halmazában találjuk magunkat. Kíváncsiak vagyunk a változásokra, keressük a megújulás eredményeit, mások kárörömmel nyugtázzák a vélt … olvasásának folytatása

2017-12-12 · Hozzászólás

Köszönet

A Bihari Református Egyházmegye tisztelettel köszöni meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amelyetA Bihari Református Egyházmegye lelkészeinek adminisztratív továbbképzésecímű projekt megtartásáranyújtott. A 84 résztvevő lelkipásztor, közigazgatási személyzet, az esperesi … olvasásának folytatása

2017-12-09 · Hozzászólás

Köszönet

Az Élesdi Református Egyházközség tisztelettel és hálás szívvel köszöni meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nekaz Élesdi Református Egyházközség Ifjúsági Zenekarának hangszervásárlásra benyújtott pályázatának támogatását. Gyülekezeti életünk gazdagítását és egyházunk ifjúságának … olvasásának folytatása

2017-12-02 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nagybányai Református Egyházmegyébe kebelezett Avasfelsőfalui Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint: -az egyházközség lélekszám: 185 lélek –  temploma gázzal fűtött és jó … olvasásának folytatása

2017-11-15 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 121,545 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16