HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

A tetőzet felújításának is van üzenete

Régi, egyházi – esetemben a pelbárthidai -, jegyzőkönyveket és aranykönyveket lapozgatva arra a következtetésre jutottam, hogy minden adakozó a közösség boldogulását akarta elősegíteni adományával. Akár azok, akik egy szekér szalmát … olvasásának folytatása

2018-11-26 · Hozzászólás

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal (Jn11, … olvasásának folytatása

2018-11-13 · Hozzászólás

Megvásárolható a 2019-es falinaptár

A falinaptáron a koltói református templom látható. A naptár szegélyét a koltói templomban lévő írásos terítő mintája díszíti. A naptár 5 lejes áron megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

2018-10-30 · Hozzászólás

FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület (OLTT), előkészítve a 2019-es évvel induló, immár második továbbképzési ciklust, felhívással fordul mindazokhoz, akik a jövő évben lelkésztovábbképző tanfolyamot szeretnének szervezni. Ha a Szabályrendelet 5. par. … olvasásának folytatása

2018-10-23 · Hozzászólás

Hamarosan megvásárolható a 2019-es Református Kalendárium

A tartalomból: Ft. Csűry István: Az enyéimet ismerem ::: Naptár – napi igék – névnapok ::: Ecsedi Árpád: Kétszáz éves a koltói templom ::: Varga Károly: Koltó és Katalin hűséges szolgái … olvasásának folytatása

2018-10-16 · Hozzászólás

Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészi Hivatalainak A Nagytiszteletű Egyházközségi Elnökségnek Székhelyükön Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tisztség- és tisztviselői széles körű egyeztetést folytattak a közelgő … olvasásának folytatása

2018-09-27 · Hozzászólás

„Mind jöjjetek, örvendjetek!”

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIII. Kántorképző Tanfolyama 2018. július 23 – augusztus 11. között került megrendezésre Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetem zenetanszékén és a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség templomában és gyülekezeti … olvasásának folytatása

2018-09-03 · Hozzászólás

A 2018 őszi presbiterválasztások ütemterve

1. Augusztus 26. (Új kenyér ünnepe) – A jelölő közgyűlés első ízben való kihirdetése 2. Szeptember 2. – A jelölő közgyűlés másodízben való kihirdetése − Az ügyintéző bizottságok megválasztása 3. Szeptember 9. – … olvasásának folytatása

2018-08-07 · Hozzászólás

Pályázati felhívás

A Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, a Nagykárolyi Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Nagybányai Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Szatmárnémeti Református Gimnázium iskolalelkészi állásának betöltésére. Javadalmazása a törvényes előírásoknak … olvasásának folytatása

2018-07-16 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és a Szilágysomlyói Református Egyházmegye Esperesi Hivatala pályázatot hirdet a Zilahi Református Wesselényi Kollégium iskolalelkészi állásának betöltésére. Javadalmazása a törvényes előírásoknak megfelelően történik. Az … olvasásának folytatása

2018-07-13 · Hozzászólás

Pályázat – Belényessonkolyos –Jánosfalva

Pályázat a Belényessonkolyos –Jánosfalva társegyházközség lelkészi állásának betöltésére. A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett Belényessonkolyos –Jánosfalva társegyházközség pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére. A gyülekezet lélekszáma 269. Templom mindkét helyen jó állapotban. Lelkészi … olvasásának folytatása

2018-07-09 · Hozzászólás

Pályázati felhívás – Érendréd

A Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett Érendrédi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint: az anyaegyházközség lélekszáma: 295 lélek temploma jó állapotban van és fűthető … olvasásának folytatása

2018-06-18 · Hozzászólás

Pályázati felhívás – Szilágyszér

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében található, 590 lelket számláló, nem minősített Szilágyszéri Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra. A gyülekezet jelenlegi anyagi helyzetében 2-10 év szolgálati idővel rendelkező besorolás … olvasásának folytatása

2018-06-13 · 1 hozzászólás

XIII. Kántorképző Tanfolyam

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezésében 2018. július 23-augusztus 11. között kerül sor a XIII. Kántorképző Tanfolyamra. Jelentkezhetnek 12 évet betöltött fiatalok, illetve felnőttek, felső korhatár nélkül. A tanfolyam Nagyváradon, a … olvasásának folytatása

2018-06-11 · Hozzászólás

KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa arról döntött, hogy gyülekezeteinkben elkezdi a gyűjtést az iraki menekült keresztyének megsegítésére. Ők azok a hittestvéreink, akik az Iszlám Állam terrorja ellenére sem tagadták meg … olvasásának folytatása

2018-06-05 · Hozzászólás

Pályázati felhívás kántori állás betöltésére

A Nagybánya-Újvárosi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet egy egész normás kántori állás betöltésére. A Presbitérium elsősorban azoknak 40 éven aluli magyar református vallású énekvezéreket várja a megüresedett állás betöltésére, akik … olvasásának folytatása

2018-06-04 · Hozzászólás

Visszatekintés hálaadással

2012 januárjában egyértelművé vált, hogy a poklostelki református templom tetőszerkezete teljes cserére szorul, életveszélyes a templomot továbbra is istentiszteleti célra használni. Istennek adunk hálát azért, hogy ekkor már volt hova … olvasásának folytatása

2018-05-30 · Hozzászólás

Előkészületben: dr. Hermán M. János – Erőtlenség által

„A Szentlélek munkája politikailag megfoghatatlan” Hermán M. János e kötet megírása, a felszínre hozott értékes adathalmaz megelevenítése és megszerkesztése által ismételten bebizonyítja alkotásra szomjúzó, szellemiekben (is) örökmozgó természetét. A szerző … olvasásának folytatása

2018-05-16 · Hozzászólás

PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL 2018

Jöjj teremtő Lélek! A régiekkel mondott pünkösdi fohászt sohasem szabad múlt időben ismételni. Egyéni és közösségi életünk egyaránt rászorul az állandó és folyamatos, valamint a jövendőre is biztosított Lélek-jelenlétre. Ha … olvasásának folytatása

2018-05-16 · Hozzászólás

Pályázati felhívás

A Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett 530 lelket számláló, minősített, Örvéndi Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra. A gyülekezet besorolás szerinti fizetést, lakható 3 szobás, központi fűtéses parókiát, valamint … olvasásának folytatása

2018-05-15 · Hozzászólás

Könyvek a bihari reformáció történetéből

A Varadinum-hetek utolsó előtti napján két könyv bemutatójára várják az érdeklődőket a Partiumi Keresztény Egyetem Teleki utcai székházának Bartók termébe. A május 12-én, szombaton, 18 órakor kezdődő rendezvény Csűry István … olvasásának folytatása

2018-05-09 · Hozzászólás

ÖNKÉNTES TOBORZÁS

a “Voluntary Service in a Mission” projektbe, a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonába (Európai Önkéntes Szolgálat) Két fő önkéntest keresünk 1 évrea “Voluntary Service in a … olvasásának folytatása

2018-05-07 · Hozzászólás

Köszönet – Minority SafePack

    Ft. Csűry István püspök részére Főtiszteletű Püspök úr! Egyértelmű siker a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési kampánya. Európában több mint 1.2 millió, itthon több mint 300 ezer … olvasásának folytatása

2018-04-20 · Hozzászólás

Budapesten találkoznak Európa reformátusai

Forrás: http://reformatus.hu/mutat/15011/ 2006 után újra hazánk ad otthont az európai református egyházvezetők tanácskozásának. A héten zajló regionális találkozón részt vesz Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének (REV) elnöke is. A világszerte 110 … olvasásának folytatása

2018-04-11 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 131 043 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16