HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

Gyermekbibliahét

A Nyári Gyermekmissziós Programok munkaközössége az eltelt öt évben tartalmas anyagokat dolgozott ki a gyülekezeti gyermekmisszió számára. Gyülekezeteink számára letölthetővé tesszük most az öt év anyagát. 2015 – Életterem – … olvasásának folytatása

Kiemelt · Hozzászólás

ŐSZI FELVÉTELI A REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ ÉS ZENEMŰVÉSZETI KARÁRA

1993 óta képez valláspedagógusokat/vallástanárokat és zenepedagógusokat református gyülekezeteink számára a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara. Kezdetben kettős képzés keretében működtek a szakok, ami a bolognai rendszer bevezetése következtében … olvasásának folytatása

2020-08-12 · Hozzászólás

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róm 15,13) Kedves Testvéreink az Úrban! A Szentlélek … olvasásának folytatása

2020-05-28 · Hozzászólás

“Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek, a kik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat!” Jer … olvasásának folytatása

2020-05-15 · Hozzászólás

Lélek lebegett mindenek felett

Pünkösdi pásztorlevél „A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek felett. Ekkor ezt mondta Isten…” (1Móz 1,2-3) Kedves Testvéreim! A … olvasásának folytatása

2020-05-12 · Hozzászólás

200 éves a koltói református templom

„Sok értéktelen limlomot/ elrabolt tőlünk ez az élet,/ de meghagyta a templomot./ A templomot ne hagyjátok,/ a templomot szeressétek!/Szeressétek a templomot!”(Csiha Kálmán) Ezt a parancsot ösztönösen is teljesítve emlékezni és … olvasásának folytatása

2020-05-08 · Hozzászólás

HARANGSZÓ – májusi dupla szám (9-10)

A tartalomból: Szappantól a koronáig és vissza ::: Tavasz a vírus idején ::: Kiküldve ::: Só és világosság ::: Misszió, mint a tó vizébe dobott kő hullámai ::: Hogyan reagál … olvasásának folytatása

2020-05-04 · Hozzászólás

Tájékoztatás a konfirmációról

2020-04-22 · Hozzászólás

Hírek a végekről – Zsibó

A Zsibói Református Egyházközség temploma olyan igazi „végvártemplom” képét mutatta akkor, amikor ezelőtt több, mint 7 évvel ideköltöztünk.  Mintha az idő ide járt volna megpihenni s ezért itt jobban nyűtte … olvasásának folytatása

2020-04-20 · 1 hozzászólás

Életen túl, halálon innen

Húsvéti pásztorlevél Nagyszombaton olvassuk: „…pihentek a parancsolat szerint” (Lk23,56). Krisztus Jézus temetése után ennyit tudunk erről a titokzatos napról. A tanítványok elhúzódtak nemcsak a világ elől, hanem egymástól is. Az … olvasásának folytatása

2020-04-06 · Hozzászólás

Telefonos lelkisegély-szolgálat

Segítünk! Kérjük, hívjon! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület biztosítani szeretné minden szükséget érző számára a telefonos beszélgetésre való lehetőséget. Ilyenkor az ember könnyen kiszolgáltatottnak, elveszettnek érezheti magát. Ezt szeretnénk megelőzni, szeretnénk … olvasásának folytatása

2020-03-25 · Hozzászólás

Harangszó – áprilisi dupla szám

A linkre kattintva ingyenesen olvasható a teljes szám. HARANGSZÓ

2020-03-23 · Hozzászólás

Körlevél

Szeretett Szolgatársaim! Az elszomorítóan nagy emberáldozatot követelő világjárvány idején különösen fontos, hogy erőt merítsünk hitünkből. Ezért nyomatékosan felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be. … olvasásának folytatása

2020-03-23 · Hozzászólás

Elhunyt Szilágyi Aladár, egyházkerületünk egykori főgondnoka

Várad.ro “A család kérésére értesítjük olvasóinkat, lapunk barátait, mindenkit, aki ismerte és szerette, hogy március 17-én, kedden hajnalban türelemmel viselt, hosszú szenvedés után életének 77. évében elhunyt SZILÁGYI ALADÁR Spectator-díjas … olvasásának folytatása

2020-03-17 · Hozzászólás

Négy éve adták át az új szakműhelyeket a Lorántffyban

2016 tavaszán fejeződött be a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban a két szakműhely kialakítása, felszerelése, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által megpályázott pénzösszeg segítségével. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban 2014-ben indult … olvasásának folytatása

2020-03-16 · Hozzászólás

Körlevél a koronavírus tárgyában

„Felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.” (Ésa 58,8)   A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeteinek Székhelyükön Szeretett Testvéreink! Mindnyájan … olvasásának folytatása

2020-03-12 · Hozzászólás

Lelkésztovábbképzés – programfüzet

Füzet letöltése

2020-01-28 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zilahi Református Egyházmegyébe kebelezett Völcsöki Református Egyházközség  Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.  Lélekszám: 477 Temploma: jó állapotban, fűtött, felújítva. Lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba (mindez felújítva és központi fűtéssel ellátva). … olvasásának folytatása

2020-01-20 · Hozzászólás

A Harangszó januári számából

A humor arcai ::: Az örökkévaló nevetés ::: Új év – új út? ::: Egész évben boldog lenni ::: A humort még a keresztyéneknek sem érdemes nélkülözniük ::: A gyógyító … olvasásának folytatása

2020-01-16 · Hozzászólás

Ökumenikus imahét

1. nap Megbékélés: A rakomány kidobása ApCsel 27,18–19; 27,21 „A vihar hevesen hányt-vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel… Minthogy már … olvasásának folytatása

2020-01-06 · Hozzászólás

Karácsonyi körlevél

a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr … olvasásának folytatása

2019-12-12 · Hozzászólás

Nyilatkozat

a vasfüggöny lebontásának és a temesvári népfelkelés kirobbanásának 30. évfordulóján Harminc esztendővel ezelőtt leomlott a vasfüggöny, de a szétfejlődött európai országok közötti különbségek és távolságok ma sem szűntek meg: a … olvasásának folytatása

2019-12-12 · Hozzászólás

KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

(Magyar – angol – román) Az ajtó előtt állok és zörgetek    Szeretett Testvéreim! Sokan olvassuk együtt ezen a karácsonyon a laodiceai gyülekezethez írt levelet (Jel.3,14-22). Jól tesszük, ha az írás … olvasásának folytatása

2019-12-03 · Hozzászólás

Megújult a pelbárthidai parókia tetőzete

A Pelbárthidai Református Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumának hathatós támogatásával tavaly ősszel sikeresen megvalósította a parókia tetőzetének felújítását. Az Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya 3.000.000 forinttal, azaz 43.510 lejjel járult … olvasásának folytatása

2019-12-02 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 162 574 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16