HÍREK

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület honlapja

A Harangszó májusi dupla számából (9-10)

Hit a megmaradásban ::: Döntögessünk tabukat! ::: Az özvegy árbóc ::: Fogadalom, és ami mögötte van ::: Mivel vagy megkeresztelve? ::: A református keresztyén ember ::: Kik is vagyunk mi … olvasásának folytatása

2021-04-16 · Hozzászólás

Pályázat – Kismajtény

A Nagykárolyi Református Egyházmegyéhez tartozó Kismajtényi Református Egyházközség  Presbitériuma pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állásra.  Lélekszám: 282, a gyülekezet nem minősített. Temploma: jó állapotban, fűtött. Lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba (mindez felújítva és fakazános … olvasásának folytatása

2021-04-14 · Hozzászólás

A Harangszó áprilisi számából (7-8)

Szükség van-e mártírokra az egyházban? ::: Győztes áldozat ::: Ítélet e világ felett – Húsvéti pásztorlevél ::: István vértanú – út a mártírság felé ::: Jézus tekintete Péteren – a … olvasásának folytatása

2021-03-26 · Hozzászólás

Ítélet e világ felett

Húsvéti pásztorlevél 2021 (Magyar – Román – Angol) „Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok … olvasásának folytatása

2021-03-23 · Hozzászólás

Harangszó – márciusi dupla szám

A tartalomból: Szeresd az Urat!::: Lángoló szeretet::: Kezdd szeretettel!::: „Szeressétek ellenségeiteket!”:::Szeretet a Biblia nyelvén::: „Erkölcsi határvédelemre lesz szüksége a világnak”::: Egy „csodavilág emlékfoszlányai”::: A rajongás::: Milyen hatással van a világjárvány … olvasásának folytatása

2021-03-08 · Hozzászólás

Lelkésztovábbképzés 2021

2021-02-17 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nagybányai Református Egyházmegyébe kebelezett Apahegyi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatott hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére az alábbiak szerint: -lélekszám: 133 -temploma fűtött, felújított állapotban -lelkészi lakás: 3 szoba, előszoba, … olvasásának folytatása

2021-01-13 · Hozzászólás

Meggyógyítom

„Íme, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jer.33,6) Szeretett testvéreim Krisztus Jézusban! Vannak tragikus korszakok, amikor Isten kegyelme és … olvasásának folytatása

2021-01-07 · Hozzászólás

Karácsonyi pásztorlevél

(Magyar/ English / Română) „Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra … olvasásának folytatása

2020-12-21 · Hozzászólás

Háziidősgondozói szolgálat

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókjának háziidősgondozói szolgálata a 2020-as évben több mint 80 időst látott el. Nyolc szakképzett háziidősgondozó napi vagy heti rendszeres látogatások során különböző szolgáltatásokkal tette könnyebbé, … olvasásának folytatása

2020-12-18 · Hozzászólás

Áder János köztársasági elnök levele Csűry István püspökhöz

Magyarország Köztársasági Elnöke Csűry István püspök úrnak Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad Főtiszteletű Püspök úr! Advent idején – immáron sok éves hagyományunk szerint – közös asztalnál osztottuk meg gondolatainkat egymással a … olvasásának folytatása

2020-12-10 · Hozzászólás

Köszönetnyilvánítás

A Kajántó Mária Gyermekotthon az Élesdi Református Egyházközség kezdeményezésére és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jóváhagyásával jött létre 1997-ben, majd 2002-ben Ifjúsági Otthonnal bővült.Az intézményünk célja meleg otthont biztosítani hátrányos helyzetben … olvasásának folytatása

2020-12-09 · Hozzászólás

Az európai református egyházak új honlapja

Felfrissített tartalmakkal és számos eddig el nem érhető funkcióval rendelkező honlapon kezdi meg tájékoztatási szolgálatát a száz különböző ország mintegy nyolcvanmillió reformátusát tömörítireformátus világközösség (World Communion of Reformed Churches) európai … olvasásának folytatása

2020-12-08 · Hozzászólás

A Lorántffy Egyházi Központ

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium szomszédságában immár több, mint két évtizede működteti a nagyváradi magyarság szolgálatára azt a szociális konyhát, amely hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyen, sokaknak … olvasásának folytatása

2020-11-27 · Hozzászólás

Akadálytól mentesítve

A Micskei Református Egyházközségben, mint sok más gyülekezetben, az elmúlt évek során is, számos építkezési és felújítási munkálatok valósultak meg. Ezekért elsősorban Istennek adunk hálát, aki megteremtette mindezen munkálatok lelki … olvasásának folytatása

2020-11-13 · Hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Mocsolya

A Zilahi Református Egyházmegyébe kebelezett Mocsolyai Református Egyházközség  Presbitériuma pályázatot hírdet a megüresedett lelkészi állásra. Lélekszám: 388 Temploma: jó állapotban, fűtött, Lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba (mindez felújítva és központi fűtéssel ellátva). Rendelkezésre … olvasásának folytatása

2020-11-05 · Hozzászólás

Pályázati felhívás

Az Aradi Református Egyházmegyébe kebelezett Vadászi Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére. Vadász, Kisjenőtől 21 km.-re északkeletre található, Tőzmiske községhez tartozik, lélekszáma 248. Temploma felújításra szorul.A presbitérium … olvasásának folytatása

2020-11-05 · Hozzászólás

Nem hivatalos vizitáció

a Nagykároly-Kertvárosi Református Egyházközségben 2020. október 30-án             Korán reggel, még csípős időben indultam, hogy lássam az újonnan épült óvodába érkező gyerekeket. Késtem, a reggeli forgalom és a nagykárolyi temető … olvasásának folytatása

2020-11-03 · Hozzászólás

Aki kitartással futotta meg az előtte levő küzdőtért

tiszteletes MAKSAY ÁRPÁD (Parajd, 1951 február 28. – Nagyvárad, 2020 november 1.) Szeretett szolgatársunktól búcsúzunk: A teológiai tanulmányok évei kovácsolták össze sorsunkat annak idején, az 1980. évben történt kibocsátásunkig. Ettől … olvasásának folytatása

2020-11-03 · Hozzászólás

Reformáció időszerűsítve

„…amikor vonultál a sivatagban, rengett a föld, csepegett az ég is…, bőven adtál esőt örökségedre, és fáradtat megerősítetted.” (Zsolt.68,8-10) Kedves Testvéreim! A zsoltáros a kiválasztottak pusztai vándorlásának eseményeit tárja elénk annyira … olvasásának folytatása

2020-10-29 · Hozzászólás

Elhunyt dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok

Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando … olvasásának folytatása

2020-10-21 · Hozzászólás

Megvásárolható a 2021-es kalendárium

A tartalomból: Naptár – pollennaptár – horgásznaptár – mozgó ünnepek ::: Forró László: Változó világunk ::: EGYHÁZUNK ::: A temesvári Új Ezredév Református Központ::: A hegyközkovácsi templom felújítása ::: A … olvasásának folytatása

2020-10-21 · Hozzászólás

Hegyközcsatár

“Nem hivatalos vizitáció” A hegyközcsatári református templom, a Királyhágómellék leginkább tönkrement templomai közé tartozik. Hosszú ideje próbálkoztak nagyobb összegre pályázni, de rendre vagy kudarcot vallottak, vagy pedig jelentéktelen összegeket sikerült … olvasásának folytatása

2020-10-21 · Hozzászólás

Toronyórák javítása – újak szerelése

2003 óta fő tevékenységünk toronyórák javítása, szerelése, karbantartása. Átadott munkáink termékeink jó minőségét, szakembereink hozzáértését igazolják. 2018 óta saját gyártású zománcozott számlapokat és mutatókat szerelünk. A zománcozott termékek  előnye a … olvasásának folytatása

2020-10-19 · Hozzászólás

Az oldalt látogatók:

  • 168 431 látogató

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: 0259-431710, 0259-435386
Hivatali órák: Hétfő-péntek 9-16